H.C. Andersen og Bogense

 

H.C. Andersens dagbog  21. april 1868 

"Tirsdag den 21 April. Oppe før Klokken fem; sov forud febrilt; Vognen kom før sex, saa at jeg var en god halv Time paa Banegaarden, Solen skinnede, Hr og Fru Melchior med lo Datteren Louise kom ud at sige mig lev vel. Da jeg naaede Korsøer blæste det Noget, jeg blev i Kahytten, og kom  til Odense, hvor Professor Henriksen og Skomager Gredsted tog mod mig, ligesaa de unge Damer fra Bispegaarden. Kjørte til Rectorboligen og fik to Værelser. Efter Frokosten
kom Gredsted og fortalte mig om min Bedstefader som han troede havde eiet Gaarden Brandholdt ved Bogense. Hørte hos Friseuren at Mallille er her og giver franske Oplæsninger i Skolens Locale. Til Middag var her Lærer Kragh, Poletimesteren Koch og Frue & efter Bordet læste jeg et Par Eventyr , til Aften kom Bispinden, jeg læste Eventyr og gik i seng lidt efter 10".
 

 

H.C. Andersens dagbog  27. august 1869 "Fredag 27. Smukt Veir, men Blæst. Kjørte halv tolv med Moses Melchior og Capitain Barreboe ud til Asistenskirkegaarden, der ventede os Jørgensens Broder, der er hos en Kjøbmand i Bogense. Melchior sagde mig, denne Broder er en honet Mand, han kom og bragte mig Jørgensens Porte Monnay der var fyldt med Penge. (Disse tilhørte tilvisse Melchior, der havde i 1½ Aar underholdt Jørgensen) ...." 
 
H.C. Andersens dagbog  8. februar 1871  
"Onsdag 8. Meget koldt og Snee. De fire Baade som gik ud fra Nyborg og sat fast i Isen drivende Nord paa er efter 48 Timers Fart naaet til Æbleø  ud for Bogense og frelste uagtet de vare ude i Sneestormen. Frokost hos Melchiors. Brev fra Fru PIesner at hendes Pleiedatter Frøken Nielsen iaar maatte have det ankerske Legat, da hun dog var den betydeligste af de Søgende. Ondt i Penis.   
Theodor har en Brandbyld paa Ryggen og er meget lidende og forknøt. Middag hos Fru Ørsted, hvor de bade mig arangere en Billedbog og skrive der til, bestemt for den lille Viggo Ørsted. I Theatret Paschaens Datter af Herz Musik af Heise, den løftede mig ikke, men jeg erkjendte meget Smukt i den. Schrams Pleidatter, født Wexchal sad bag mig i anden Parquet, vi talte en Deel sammen. I Formiddags nerveus og mat, ud paa Eftermiddagen bedre..."
 
H.C. Andersens almanak fra 16. juli 1853I følge H.C. Andersens almanak fra 16 juli 1853  rejste H.C. Andersen kl. 7. med dampskib fra Horsens til Bogense, derfra  til Odense og Sct. Knuds Marked og videre til Glorup med extrapost , hvortil han ankom kl. 20.30.
 
 

Klik her for billeder og yderligere informationer