Klokkespillet

 

Klokkespillet med sine 18 klokker lader flere gange dagligt sine smukke toner lyde fra tårnet på Bogense Rådhus. Hver gang spilles en ny dejlig melodi.

Repertoiret byder på årstidens sange fra den danske og internationale sangskat samt mange af vore dejlige salmer.
Ligeledes skifter repertoiret flere gange årligt.

Klokkespillets historie: Ved Bogense bys 700 års jubilæum, i 1988, blev der blandt borgerne startet en indsamling til en gave til byen - et klokkespil til tårnet på Bogense Rådhus.

Hoveddonator var fhv. fiskeskipper Aksel Damgaard.
Ligeledes gav det daværende Fyns Amt et større tilskud til byens borgergave.
Resten af beløbet blev indsamlet blandt borgerne.
 

 

Bogense Rådhus